Güncelleme: Türkiye banka hesaplarına ilişkin otomatik bilgi paylaşımını adım adım başlatıyor

Yaklaşık 100 diğer ülke gibi, Türkiye de banka hesaplarına ilişkin otomatik bilgi paylaşımında bulunmayı  taahhüt etmişti. Bununla beraber, 2017’den bu yana pek çok devletin bilgi paylaşmasına rağmen, anlaşmayı imzalamış olan devletler arasında yükümlülüklerini henüz yerine getirmemiş son ülkelerden biri de Türkiye idi.

Federal Maliye Bakanlığı’nın ülkeler listesine göre, bilgi paylaşımı ilk kez bu yıl başlayacaktı. Bunu blogumuzda da bildirmiştik (Türkiye ile banka hesaplarına ilişkin otomatik bilgi paylaşımı başlıyor).

Türkiye Maliye Bakanlığı şimdi de bilgi paylaşımının bu yıl başlayacağını, fakat uygulamadaki teknik zorluklar nedeniyle beş ülkenin bu bilgi paylaşımına dahil edilmeyeceğini açıkladı. Üstelik bu ülkeler Türkiye ile bağlantısı bulunan çok sayıda insanın yaşadığı Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda ülkeleri olacak.

Bilgi paylaşımı sadece ertelendi, iptal edilmedi

Açıklama, Türkiye’nin bu yıl Almanya’ya bilgi aktarmayacağı anlamına geliyor. Buna rağmen bilgi paylaşımı bu durumda sadece ertelenmiş olacak. Çünkü Türkiye, uluslararası yükümlülüklerini uzun vadede yerine getirmek zorunda kalacaktır. Almanya’da yaşayan ve Türkiye’deki banka hesaplarını henüz beyan etmemiş olan vergi mükellefleri, vergi dairelerine kendilerini ihbar ederek cezai yaptırımlardan kurtulmak için zaman kazanmış oldular.

Federal Maliye Bakanlığı’nın resmi tepkisinin nasıl olacağı henüz belli olmadı. Dolayısıyla, Almanya’nın da Türkiye’de yaşayan ve Almanya’da banka hesapları bulunan kişiler hakkında 31 Aralık 2020 tarihine kadar Türk vergi makamlarına bilgi iletip iletmeyeceği ya da karşılıklı erteleyip ertelemeyeceği henüz belli değil.

Geschrieben von