Türkiye ile banka hesaplarına ilişkin otomatik bilgi paylaşımı başlıyor

2017 yılından bu yana, banka hesaplarına ilişkin bilgiler çok sayıda ülke arasında otomatik olarak paylaşılıyor. Türkiye‘nin de söz konusu anlaşmaya imza atan devletlerin arasında olmasına rağmen, ülke içindeki banka hesaplarına ilişkin otomatik bilgi paylaşımı defalarca ertelenmişti. Artık durum kesinlik kazandı: Türkiye ile otomatik bilgi paylaşımı bu yıl başlayacak.

Türkiye, Federal Maliye Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2020 tarihli ülkeler listesine dahil edildi. Alman ve Türk maliye makamları arasında otomatik bilgi paylaşımı 31 Aralık 2020’ye kadar gerçekleşmelidir ve 2019’a ait bilgileri içerecektir. Böylece, 2020’den itibaren, toplam 100 ülke ile otomatik bilgi paylaşımı hayata geçirilecek.

Hangi hesapların bilgileri paylaşılacak?

Almanya’da yerleşik olan hesap sahiplerinin 2019 yılında Türkiye’de bulunan tüm banka hesaplarına ilişkin bilgiler, Alman maliye makamlarına bildirilecektir. Bunun karşılıklı olması sebebiyle, Alman maliye makamları da Türkiye’de yerleşik hesap sahiplerinin Almanya’daki tüm banka hesaplarına ilişkin bilgileri Türkiye’ye iletecektir. Bu karşılıklı bilgi paylaşımı, diğer ülke içinde yerleşik olan şirketlerin banka hesapları için de geçerli.

Bankalar, 2019 yılından itibaren açılan tüm banka hesaplarının sahiplerinden yerleşim yerini tespit edebilmek için bilgi istemeli ve verilecek beyanları incelemeliler. Bankalar, daha eski hesaplar için de kayıtlı adresleri kontrol etmek zorundalar; 1 milyon ABD dolarını aşan banka hesaplarında ise, yerleşim yerinin diğer ülkede olabileceğini gösteren başka ipuçlarını da incelemeliler.

Hangi bilgiler paylaşılıyor?

Hesap sahibinin isim ve adres bilgilerinin yanı sıra, yıl sonundaki hesap bakiyesi ve ilgili yıla tahakkuk eden faiz ve diğer sermaye gelirlerinin toplamı paylaşılacak.

Bunun sonrasında hesap sahibinin vergi beyannamelerinde bu tutarları belirtip belirtmediği ilgili vergi dairesi tarafından incelenecek. Bu durumda önemli olan husus, Almanya’da ikamet eden bir hesap sahibinin Türkiye’deki hesaplardan elde ettiği sermaye gelirleri üzerinden (ayrıca) Almanya’da vergi mükellefi olmasıdır. Gelirleri geçmişte beyan etmemişse, hakkında cezai kovuşturma riski vardır.

2019 yılına ilişkin bilgiler, maliye makamları tarafından daha fazla soruşturma yapılmasına da neden olabilir, örneğin banka hesabının ne zamandır mevcut olduğu ve hesap bakiyesinde önemli artışların sebepleri araştırılabilir. Alman maliye makamları, Türkiye ile yapılan çifte vergilendirme anlaşmasına göre bireyler hakkında bilgi taleplerinde bulunabilir ve böylece, örneğin hesap hareketlerine dair, başka bilgilere de ulaşabilir. Almanya’daki vergi beyanlarında belirtilmesi gereken Türkiye’deki diğer gelirler de, örneğin kira geliri veya emeklilik aylığı, böylece fark edilebilir.

Otomatik bilgi paylaşımı – sonuç

Geçmişte her şeyi doğru beyan etmemiş olan bir kimse, gönüllü olarak kendini ihbar ederek ve vergilerini ve faizini ödeyerek cezasız kalabilir. Ancak bu, kendini ihbar etmenin özel şartları ve gereksinimleri yerine getirilirse başarılabilir.

Not: Rainer Biesgen ile „Türkiye ile otomatik bilgi paylaşımı“ konulu bir röportaj da JUVE Steuermarkt online’da yayınlandı; burada okuyabilirsiniz.

Geschrieben von