Mali idare Türkiye’deki banka hesaplarına ilişkin verileri değerlendiriyor

2014 yılında 100’den fazla ülke banka hesapları ve mevduatlara ilişkin otomatik bilgi paylaşmi taahhüt etmiştir. Bu ülkeler arasında Almanya ve Türkiye de bulunmaktadır.

Hesap sahipleri Almanya’da yaşayan ve yaşam merkezleri burada olan Türkiye’deki banka hesapları da bu durumdan etkilenmektedir. Rapor edilecek şunlar:

  • hesabın kendisi,
  • yılın başındaki ve sonundaki hesap bakiyesi ve
  • ilgili yıl içinde alınan faiz ve temettülerin toplam tutarı ve menkul kıymetlerin satışından elde edilen gelirler.

2019 ve 2020 yıllarına ait veriler ilk kez 2021 yılında iletilmiştir. Bunu Eylül 2022’de 2021 verileri izlemiştir ve 2022 verileri de bu Eylül ayında gönderilecektir.

Veriler önce Federal Merkezi Vergi Dairesine gider. Oradan da ilgili vergi mükelleflerinin bireysel vergi dairelerine gidiyor. Burada Türkiye’deki hesap ve mevduatlardan elde edilen gelirin Alman vergi beyannamesinde beyan edilip edilmediği kontrol ediliyor.

Uygulamada, verilerin uzlaştırılmasına başlanmıştır. İlk etkilenen kişiler Alman vergi makamlarından mektuplar aldılar. Bu kişilere Türkiye’deki hesapları sorulmuştur.

Türkiye’den elde edilen gelir kasıtlı olarak beyan edilmemişse, cezai sonuçların ortaya çıkma riski de bulunmaktadır. Vergi ve faizlerin daha sonra ödenmesi durumunda cezaya maruz kalmadan gönüllü beyanda bulunmanın hala mümkün olup olmadığı, vergi makamlarının bilgileri karşılaştırarak vergi mükellefinin Türkiye’den elde ettiği geliri beyan etmediğini zaten keşfedip keşfetmediğine bağlıdır.

Türkiye’deki bir hesaptan elde edilen geliri henüz beyan etmemiş ve vergi dairesinden henüz bir yazı almamış olan herkes, başarılı bir şekilde gönüllü beyandan muafiyet başvurusunda bulunma şansına sahiptir. Kendilerine daha önce yazı yazılmış olanlar bile, daha sonra gelir beyanında bulunarak en azından cezada indirim alabilirler.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Gönüllü beyanlarda ve vergi makamlarından gelen ilgili mektupların yanıtlanmasında destek sağlıyoruz.

Bilgi alışverişi hakkında daha ayrıntılı bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz

Türkiye ile banka hesaplarına ilişkin otomatik bilgi paylaşımı bu sene başlıyor (unternehmensstrafrecht.de)

Sie haben Fragen zum Thema? Sprechen Sie uns gerne direkt an.